View more

User check

Om een IT-omgeving te verbeteren, moeten we de huidige situatie kennen. Waar zitten de knelpunten en frustraties? En wat zijn wensen en behoeftes van users?

Daarom maken we een IT-scan van de bestaande omgeving waarmee we de risico’s en eventuele verbeterpunten in kaart brengen. Daarnaast gaan we met jullie in gesprek. Zowel met het management, als met de rest van het team. Wanneer alle gebruikers betrokken worden, is het resultaat uiteindelijk maximaal.

In deze fase behandelen we essentiële zaken tijdens een strategieworkshop. We bepalen dan een IT-strategie en -beleid en richten ons op de toekomst. Welke plannen heeft de betreffende organisatie en hoe kunnen we IT slim inzetten om doelen te bereiken? Wij vinden het strategisch advies even belangrijk als de uiteindelijke uitvoering ervan.

Het afwegen van alle opties en de juiste keuze maken, daar helpen we graag mee.

Kom eens langs!

De koffie staat klaar