View more

Leendert de Graaf

Support & projectorganisatie

Mijn passie is het zo goed mogelijk helpen van onze klanten zodat ze altijd goed te woord worden gestaan om zo de wensen duidelijk te krijgen en goede support te geven.

Ik houd me bij Cubics bezig met de eerste- en tweedelijns zaken. Hierbij zorg ik ervoor dat de meldingen zo goed mogelijk aangenomen en geregistreerd worden om vervolgens de juiste resources te kunnen toewijzen. Ook probeer ik zo veel mogelijk te assisteren bij het oplossen van de problemen die naar voren komen zodat iedereen tevreden de dag kan afsluiten.

Collega's