Security

Security & compliancy is een bijzonder complex en tegelijkertijd fundamenteel onderwerp in het beheer van je IT-omgeving.

Security

Security & compliancy is een bijzonder complex en tegelijkertijd fundamenteel onderwerp in het beheer van je IT-omgeving.

Je wilt er zeker van zijn dat je bedrijfsdata veilig is als deze bewerkt, opgeslagen of verzonden wordt.  Naast dat je wilt voldoen aan de verscherpte Europese wetgeving, wil je voorkomen dat er inbreuk op of verlies van je data plaatsvindt. Je (klant)gegevens moeten beveiligd zijn naar de laatste stand van techniek. Ook daarvoor kun je bij ons terecht.

De GDPR stelt hoge eisen aan de beveiliging en de kwaliteit van persoonsgegevens. Deze wetgeving heeft verregaande gevolgen voor organisaties. Data moet geclassificeerd worden en er moet aangetoond worden dat permanente beveiligingsmaatregelen zijn genomen ten aanzien van de beveiliging van persoonsgegevens, niet alleen preventief maar ook detectief. Informatiebeveiliging staat daarom tegenwoordig hoog op de agenda. Beschikbaarheid, integriteit en betrouwbaarheid van bedrijfsdata zijn van enorm belang. Het is belangrijk dat je securityoplossing past bij het risicoprofiel van je organisatie en nauw aansluit op het ontwerp van je IT-omgeving en daarbij behorende processen. 

IT-security raakt vier domeinen:

Preventie

We bieden alles wat nodig is om te voldoen aan een goede beveiliging van je IT-infrastructuur. We zorgen met een volledig geïntegreerde beveiliging van je firewall tot en met je endpoints en zodat je bedrijfsdata beschermd is tegen cybercriminaliteit en ongeautoriseerde toegang.
Om continuïteit te borgen in de beveiliging van je IT-omgeving is het belangrijk om te beseffen dit niet afdoende is.

Detectie

Het is daarom belangrijk dat we volledig inzicht hebben in het gedrag van je gebruikers en je infrastructuur. Want wat gebeurt er nu echt in je IT-omgeving? We zorgen ervoor dat er monitoring- en detectietools worden geïmplementeerd die het gedrag nauwlettend in de gaten houden. Zo kunnen we met een vulnerability scan je omgeving periodiek analyseren op kwetsbaarheden. 

Respons

Wanneer er een incident plaatsvindt, wordt er direct ingegrepen. We verzamelen alle logbestanden van je monitoring tools en firewalls, analyseren deze grondig en herkennen zo snel ongewenste activiteiten.

Awareness

Security is een samenspel van mens en techniek, waarbij de mens een steeds belangrijkere factor wordt. Doordat juist de mens steeds vaker de zwakke schakel blijkt te zijn in een beveiligingsketen, is security awareness cruciaal.

Download onze whitepaper

In tien stappen naar GDPR compliancy

 

Waar kan ik je mee helpen?

Anne-Marie Dupont

Accountmanager IT

Franky de Groot

Accountmanager IT