Disclaimer

Disclaimer

Mensen functioneren het beste in een werkomgeving die klopt en prettig, aangenaam en effectief is. Onze specialisten, waaronder de interieurontwerper, komen samen met u tot het ontwerp van een duurzame en toekomstgerichte werkomgeving waarin mensen optimaal tot hun recht komen. Bij het leveren van een totale (turn-key)verbouwing begeleiden wij u van ontwerp tot realisatie en onze projectmanagers nemen alles voor u uit handen. Van het leveren van vloer- en wandaankleding tot plafondafwerking en van het aanbrengen van raamdecoratie tot verlichting en meubilair. Door goed naar u te luisteren en ons in te leven in de mensen voor wie de ruimte bestemd is, reiken wij ideeën en oplossingen aan die leiden tot het maatwerk dat u van ons verwacht.

De bepalingen van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website (www.cubics.nl) van Cubics Kantoor en ICT (hierna aangeduid als “Cubics”), gevestigd te Ringbaan Oost 148a, 5013 CE Tilburg Nederland. Deze website is bedoeld voor bezoekers in Nederland. Leest u deze disclaimer aandachtig. U gaat ermee akkoord gebonden te zijn aan deze disclaimer op het moment waarop u deze website opent en/of wanneer u de informatie op deze website gebruikt.

De informatie op deze website dient slechts te worden gebruikt voor algemene informatiedoeleinden en dient niet te worden gebruikt als vervanging voor enige vorm van advies. Beslissingen gebaseerd op deze informatie zijn voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Hoewel Cubics tracht juiste, volledige en actuele informatie te verschaffen, kan Cubics de juistheid, volledigheid en actualiteit van de op deze website geboden informatie niet garanderen.

Cubics garandeert niet dat deze website foutloos en ononderbroken functioneert. Het gebruik van deze website dat het gebruik door andere internet-gebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze website in gevaar kan brengen en/of de informatie op deze website of de onderliggende software kan aantasten, is verboden.

Cubics is in geen geval aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het openen van deze website en/of (het gebruik van) de op deze website beschikbare informatie. Cubics behoudt zich het recht voor, te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen op de informatie op deze website, inclusief deze disclaimer. Cubics is niet aansprakelijk voor de inhoud van externe websites die naar deze website linken of waarnaar deze site linkt.